n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
31
Gru
Zapytanie ofertowe nr 1/2021 pn. "Świadczenie usług pocztowych na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz na terenie Gminy i Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy"
Piątek, 31 Grudzień 2021 11:08

Zapytanie ofertowe  nr 1/2021

pn. "Świadczenie usług pocztowych na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz na terenie Gminy i Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy"

 

 1. Zamawiający:

Nabywca:

Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul.  B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) - dot. zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto

3.  Nazwa i opis  przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz Gminy i Powiatu Dzierżoniów zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.). Wykonawca będzie doręczał przesyłki zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545 ze zm.).

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.

5. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto=cena 100%.

Więcej…
 
28
Gru
Wyniki zapytania ofertowego pn. "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Świdnica w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2023 roku"
Aktualności
Wtorek, 28 Grudzień 2021 11:39

 

Wyniki zapytania ofertowego pn."Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Świdnica w okresie
od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2023 roku"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w wyniku zakończenia procedury składania ofert w ramach zapytania ofertowego pn. "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Świdnica" została wybrana oferta:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO w ŚWIDNICY
58-100 Świdnica ul. Św. Brata Alberta 5

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta KOŁO w ŚWIDNICY, 58-100 Świdnica im. św. Brata Alberta 5 jako jedyne złożyło ofertę w ramach zapytania ofertowego pn. "Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Świdnica". Spełniło ono wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Świdnicy

/-/ Dorota Waliszak

 
06
Lip
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wtorek, 06 Lipiec 2021 09:40
Świdnica, dnia 02 lipca 2021 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania  w trybie zapytania ofertowego z dnia 21 czerwca 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta  złożona przez Wykonawcę:

    •  Prywatna Praktyka Psychologiczna Joanna Bolewska

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi – trening umiejętności społecznych.

                       
Kierownik                             
Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Świdnicy
Dorota Waliszak                        

 
29
Cze
Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022.
Informacje i komunikaty
Wtorek, 29 Czerwiec 2021 07:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:
drogą elektroniczną – od 01 lipca 2021 r. za pośrednictwem:

  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
  • bankowości elektronicznej,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 58

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej