Przesuwa na górę strony

Podsumowanie Programu AOON 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Świdnica w roku 2023  realizowała  Program  Ministra Rodziny i Polityki SpołecznejAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,  który finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania – 174 114 zł

Łączna kwota środków wykorzystana na realizację Programu – 173 659,28 zł

Na   podstawie  kart zgłoszeń w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023,  objęto  wsparciem  łącznie  8   mieszkańców   Gminy Świdnica (troje   kobiet,  pięcioro  mężczyzn) z  niepełnosprawnością,  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Wsparcie zapewniało troje asystentów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Za realizację  usługi asystencji osobistej, uczestnicy nie ponosili odpłatności. 

W trakcie realizacji Programu  zrealizowano 3 967 godzin asystencji osobistej.

Uczestnicy Programu mieli  możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

–  wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego (np. wizyty u lekarza);

– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca – wycieczki do wałbrzyskiej Palmiarni, wycieczka do Warszawy, wyjazd integracyjny do Zagórza Śląskiego, ogniska; 

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy – np. zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie);

– organizacja zabawy andrzejkowej

Działania podejmowane w ramach Programu miały na celu wsparcie  społeczne osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego