n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
30
Maj
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „podinspektor ds. kadr, płac i księgowości budżetowej”
Informacje o naborach
Wtorek, 30 Maj 2023 15:11


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. kadr, płac i księgowości budżetowej”1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie min. średnie,

 • staż w pracy w dziale kadr i płac minimum 6 miesięcy.


2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości budżetowej,

 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel) oraz znajomość programów VULCAN – kadry, płace, PŁATNIK; umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • znajomość obsługi programów księgowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

 • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,

 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi instytucjami zewnętrznymi,

 • opanowanie i umiejętność pracy w sytuacji stresowych

 • doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej.

Więcej…
 
10
Maj
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2023
Aktualności
Środa, 10 Maj 2023 07:35

Logo MRiPS

 

 

 

 

 

 

Flaga biało czerwona - godło RP

 

Gmina Świdnica  przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego:

wartość dofinansowania – 174 114 zł
całkowita wartość zadania – 174 114 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na podstawie kart zgłoszeń w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023, objęto wsparciem
6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 3 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Więcej…
 
14
Kwi
PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
Aktualności
Piątek, 14 Kwiecień 2023 10:15
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosując Przemoc w Rodzinie. Realizacja Programu planowana jest w I półroczu 2023 r. Oddziaływania planowane są dla dwóch grup beneficjentów, po 60 h, tj.:
 1. osób stosujących przemoc wobec dorosłych członków rodziny,
 2. rodziców krzywdzących dzieci.

      Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wszelkie informacje na temat ww. oddziaływań można uzyskać w OIK, pod nr telefonu nr 74/856-58-15. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej…
 
14
Kwi
STYPENDIUM DLA RODZIN OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM
Aktualności
Piątek, 14 Kwiecień 2023 10:07
Baner SPES 2023Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Do pobrania:

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 58

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej