Przesuwa na górę strony

Kontakt

Kierownik Ośrodka

Dorota Waliszak

Pokój 112

Telefon wewn. 112

Księgowość

Główna Księgowa

Małgorzta Witko

Pokój 113

Telefon wewn. 113

Kadry i płace

Gabriela Szuleka

Pokój 113

Telefon wewn. 113

Świadczenia Rodzinne

Karolina Gierat

Pokój 111

Telefon wewn. 111

Anna Maliszewska

Pokój 111

Telefon wewn. 111

Karta Dużej Rodziny, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki do Źródeł Ciepła

Edyta Oleśkiewicz

Pokój 111

Telefon wewn. 121

Fundusz Alimentacyjny

Aneta Dzamara-Szakiel

Pokój 111

Telefon wewn. 121

Pomoc Społeczna

Pracownik socjalny

Czesława Stelmach

Pokój 110

Telefon wewn. 110

Pracownik socjalny

Aneta Harchala

Pokój 110

Telefon wewn. 120

Pracownik socjalny

Joanna Poniatowska

Pokój 110

Telefon wewn. 120

Pracownik socjalny

Arletta Szajnowska

Pokój 110

Telefon wewn. 110

Pracownik socjalny

Ewelina Kucięba

Pokój 110

Telefon wewn. 120

Aspirant pracy socjalnej

Sylwia Chomycz

Pokój 110

Telefon wewn. 500

Stypendia i zasiłki szkolne

Aneta Harchala

Pokój 110

Telefon wewn. 120