Przesuwa na górę strony

Dodatek energetyczny

Zawieszenie przyznawania dodatków energetycznych w 2022 i 2023 r. (dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy)

W związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku.

W związku z powyższym, wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.