Przesuwa na górę strony

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Uchwała.LXXIII.687.2022.2022-12-29.pdf Link do pliku: Uchwała.LXXIII.687.2022.2022-12-29, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 105,3 KB

Uchwała nr LXXIII/687/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Załącznik do uchwały LXXIII.687.2022.pdf Link do pliku: Załącznik do uchwały LXXIII.687.2022, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 785,6 KB

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 GMINY ŚWIDNICA

Ramowy plan finansowania zadań.pdf Link do pliku: Ramowy plan finansowania zadań, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 240,6 KB

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023