Przesuwa na górę strony

Czyste Powietrze

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

W/w żądanie wydania zaświadczenia składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, w pok. 111.

Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się Urzędzie Gminy Świdnica, w pok. 114. Tam też można uzyskać wszelkie informacje dot. programu „Czyste Powietrze” – tel. 748523067 wew. 114.

Żądanie wydania zaświadczenia o dochodach do programu Czyste Powietrze

wniosek-Czyste-Powietrze.pdf Link do pliku: wniosek-Czyste-Powietrze, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 785,4 KB

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO