Przesuwa na górę strony

Punkt konsultacyjny

Do zadań punktu należy w szczególności:

  1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
  2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
  3. Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  4. Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w spraw ie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  5. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  7. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
  9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

DYŻURY

Punkt czynny jest w każdą środę miesiąca w godz. 9.00-12.00, a dyżur w nim naprzemiennie pełnią:

– terapeuta do spraw uzależnień – Weronika Socha (tygodnie nieparzyste tj. 1,3,5 środa w miesiącu)

– psycholog – Dorota Werner-Strach (tygodnie parzyste tj. 2 i 4 środa w miesiącu)

Konsultacje udzielane są bezpłatnie.