Przesuwa na górę strony
czwartek, 11 stycznia 2024 Aktualności

INFORMACJA O ZASADACH WYPŁAT DODATKU OSŁONOWEGO W 2024 ROKU

Uprzejmie informujemy, iż znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym, w związku z czym od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. będzie można składać wnioski o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia wzór wniosku na rok 2024 dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz w samej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy  (pokój nr 111).

Na dzień dzisiejszy rozporządzenie takie nie zostało jeszcze opublikowane, w związku z czym prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Gminy Świdnicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Przy wyliczeniu dochodu uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie :

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 / 286 zł*                               było   400 / 500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 / 429 zł*                                  było   600 / 750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe –  486,20 / 607,75 zł*                           było 850 / 1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 / 822,25 zł*                 było 1 150 / 1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie złożyć wniosek?

Osobiście:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica  pok.111 tel. 74 852-30-67 lub 74 852-33-98 wew 121

w formie elektronicznej:  za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Pliki do pobrania:

dodatek_oslonowy.pdf Link do pliku: dodatek_oslonowy, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 441,0 KB

Wzór wniosku o wypłatę Dodatku Osłonowego na 2024 rok