Przesuwa na górę strony
czwartek, 14 marca 2024 Aktualności

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Zainteresowani powinni podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia).

Prośbę o wskazanie kuratora do tut. GOPS skierował Sąd Rejonowy w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica

Plik do pobrania:

Oswiadczenie_kurator.msword Link do pliku: Oswiadczenie_kurator, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 12,0 KB

Oświadczenie – zgłoszenie na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.