Przesuwa na górę strony
czwartek, 15 lutego 2024 Aktualności

TRWA NABÓR DO GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Świdnicy,
przy ul. Żeromskiego 16/8 ogłasza nabór do udziału w Grupie Wsparcia dla Kobiet. Zajęcia warsztatowe w wymiarze 2 h dydaktycznych odbywać się będą raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych, wg ustalonego harmonogramu.

Cele ogólne grupy:

  • zwiększenie poczucia odwagi, zrozumienia oraz pomoc w pokonywaniu poczucia bezradności u uczestniczek,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, otwartości oraz korzystania ze wsparcia ze strony innych uczestniczek,
  • zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do korzystania z doświadczeń innych uczestniczek,
  • zwiększenie wiedzy dotyczącej możliwości pokonywania własnych trudności, praca na zasobach własnych uczestniczek,
  • zapoznanie z siecią wsparcia instytucji, możliwą do korzystania dla uczestniczek,
  • trenowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkie informacje na temat ww. grupy można uzyskać w OIK, pod nr telefonu nr 74/856-58-15. Panie zainteresowane udziałem proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych.