n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
1 LUTEGO UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DODATEK ENERGETYCZNY PDF Drukuj Email
Tylko do 1 lutego 2023 r. ogrzewający dom, lub mieszkanie energią elektryczną, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. Jest on wypłacany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jako jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Gmina na wypłatę środków finansowych ma czas do 31 marca 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gdzie należy składać wnioski?

Mieszkańcy gminy Świdnica wypełniony formularz wniosku mogą złożyć na 2 sposoby.

W wersji papierowej:

· złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica pok. nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Informacja tel. 74 852 30 67 wew. 110

· przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

 

Elektronicznie:

pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
„Wyślij pismo ogólne” http://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:

a) podpisem kwalifikowanym

lub

b) profilem Zaufanym - usługa: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

WAŻNA INFORMACJA! Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna:

 
Wzór wniosku do pobrania
Wniosek o dodatek elektryczny.pdf

 

 
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej