n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Informacje dla wnioskodawców Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017 /2018
large small default
Komunikat w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017 /2018 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą  przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.,  dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.


W związku z prowadzoną pracą Senatu nad kształtem nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków  druki  będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz na stronie internetowej, które dotyczyć będą  jeszcze starego jak i nowego okresu zasiłkowego.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny.

W okresie zasiłkowym 2017/2018  należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Od dnia 1 listopada 2017 r., czyli od nowego okresu zasiłkowego
- zasiłek rodzinny przysługiwać będzie  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,  opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się  jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się  nie przekroczy kwoty 674,00 zł.

- w przypadku gdy  członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  o   umiarkowanym  albo znacznym  stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwać będzie  rodzicom,  jednemu  z  rodziców  albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej  się  jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę  albo dochód osoby uczącej się  nie przekroczy kwoty 764,00 zł.

1) wysokość zasiłku rodzinnego, wynosić będzie  miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosić będzie  95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosić będzie:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość  pozostałych dodatków oraz świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian.

Niezwłocznie po publikacji ustawy w/w wzory wniosków oraz załączników będą dostępne:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4 w godzinach od 7:30 do 15:30  pok. 111;
- na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ zamieszczone zostały przykładowe wzory wniosków oraz załączników zgodne z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym zarówno na stary okres, kończący się 30 października 2017 r., jak i na nowy okres, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r.

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej