INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Drukuj
Poniedziałek, 17 Lipiec 2017 09:04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia 2017 r. jego rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2017 r. Natomiast wnioski złożone od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. będą rozpatrzone i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2017.

Wnioski  złożone  od  1  listopada  2017 r. będą  rozpatrywane  w  ciągu  30  dni  od  daty złożenia wniosku,  natomiast  świadczenia   z  funduszu  alimentacyjnego  będą  przysługiwały  od  miesiąca złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji oraz wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2015 lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę  uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego  za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • ksero wyroku lub ugody zasądzającej alimenty,
  • ksero aktów urodzenia dzieci,
  • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
  • inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU 111 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY OD 01.08.2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące wniosków z funduszu alimentacyjnego udzielane są pod numerem telefonu: 74 852-30-67 wew. 121 u Pani Anny Żędzianowskiej
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej