Przesuwa na górę strony
Opublikowano: 06.07.2021 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer zapytania ofertowego: sygnatura do uzupełnienia

Dotyczy postępowania  w trybie zapytania ofertowego z dnia 21 czerwca 2021 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta  złożona przez Wykonawcę:

•  Prywatna Praktyka Psychologiczna Joanna Bolewska

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi – trening umiejętności społecznych.

Kierownik                             
Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Świdnicy
Dorota Waliszak                 

Świdnica, dnia 02 lipca 2021 r.