Przesuwa na górę strony
wtorek, 11 lipca 2023 Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ – CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE DLA UCZESTNIKÓW, KADRY ORAZ OPIEKUNÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, we współpracy z Gminą Świdnica oraz  Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Lubachowie organizuje  kolonie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w okresie od dnia 31.07.-04.08.2023r. oraz w okresie od 16.08.-25.08.2023r. , dla dzieci z terenu Gminy Świdnica.
 
Wobec powyższego, przeprowadzając analizę rynku umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty, zapraszamy do składania oferty na realizację usługi cateringowej – całodzienne wyżywienie dla uczestników, kadry oraz opiekunów