n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności NIE STÓJ W MIEJSCU - BĄDŹ AKTYWNY !
large small default
NIE STÓJ W MIEJSCU - BĄDŹ AKTYWNY ! PDF Drukuj Email
Ponad 124 tys. zł otrzyma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „NIE STÓJ W MIEJSCU- BĄDŹ AKTYWNY”.
Wszystko za sprawą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII – Promocja integracji społecznej, z którego skorzysta 12 osób trwale bezrobotnych, w wieku 30-50 lat mieszkających na terenie gminy Świdnica.
Projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy jest odpowiedzią na coraz istotniejszy problem zwiększającego się odsetka osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, które to będąc klientami ośrodka pomocy społecznej mają problemy w poruszaniu się na rynku pracy.
Celem projektu jest zwiększenie, poprzez pakiet szkoleń i innych instrumentów wspierających, szans na rynku pracy osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających w 2009 r. ze świadczeń pomocy społecznej, z terenu gminy Świdnica.
Projektem objęta zostanie grupa 12 osób, która skorzysta z aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w warsztatach komunikacji, asertywności, budowania pozytywnego obrazu samego siebie, warsztatów określania własnych celów, zapobiegania przemocy, aktywizujących zawodowo oraz warsztatach pozwalających na zdobycie kompetencji zawodowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonując licznych wywiadów środowiskowych i obserwacji gminy w zakresie opieki osób starszych zaproponował beneficjentom projektu – realizację kursu pozwalającego otrzymać certyfikat opiekuna osób starszych. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie opieki nad osobami chorymi lub będącymi w jesieni życia – przyszli beneficjenci stanowić będą rezerwę kadrową pracowników mogących świadczyć potencjalne usługi opiekuńcze a tym samym zdobyć nowe miejsce pracy.

Wartość projektu wyniesie ponad 139 tys zł w tym udział Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowić będzie kwotę ponad 14 tys zł. Pierwsze szkolenia odbędą się w II połowie kwietnia i trwać będą do końca bieżącego roku. Projekt zakończy konferencja podsumowująca jego rezultaty.
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej