n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
31
Mar
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Aktualności
Czwartek, 31 Marzec 2022 10:27
Od 16 marca 2022 roku osoby fizyczne oraz inne podmioty, które pomagają osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie, mogą wnioskować o zwrot nakładów poniesionych na ten cel. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 605), w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Więcej…
 
17
Mar
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy
Aktualności
Czwartek, 17 Marzec 2022 13:31

Od 16 marca 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Więcej…
 
10
Mar
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
Aktualności
Czwartek, 10 Marzec 2022 11:34
Świdnica, dnia 08 marca 2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. "Świadczenia usług  psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".  


Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano następujące oferty:

  • świadczenie usług psychologa – ERLAS Świdnickie Centrum Psychoedukacji i Terapii Dorota Werner
  • świadczenie usług terapeuty ds. uzależnień – Akademia Zdrowia Ukryte Skrzydła Weronika Socha.

 

Wyżej wymienione oferty spełniają warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiających w ogłoszeniu i w wyniku oceny zostały wybrane do realizacji zadania pn.  "Świadczenia usług psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Dorota Waliszak

  
23
Lut
Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn. " Świadczenia usług psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".
Aktualności
Środa, 23 Luty 2022 14:48

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn." Świadczenia usług  psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".

1. ZAMAWIAJĄCY
Nabywca:
Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami  ustawy z z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) - przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy, gdyż dot. zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia : Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, jak niżej:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz rodzin, w których występuje problem przemocy w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 58

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej