n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności
large small default
Fundusz Alimentacyjny - Informacje i komunikaty
OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY PDF Drukuj Email
Piątek, 01 Lipiec 2022 12:11

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:

- od 01 lipca 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną bądź przez profil zaufany za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

- od 01 sierpnia 2022 r. drogą tradycyjną poprzez składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 pok.111

W godzinach:

 • Poniedziałek od 7.30 do 15.30
 • Wtorek od 7.30 do 17.00
 • Środa od 7.30 do 15.30
 • Czwartek od 7.30 do 15.30
 • Piątek od 7.30 do 14.00
Więcej…
 
Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022. PDF Drukuj Email
Wtorek, 29 Czerwiec 2021 07:37

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:
drogą elektroniczną – od 01 lipca 2021 r. za pośrednictwem:

 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
 • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Więcej…
 
Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021. PDF Drukuj Email
Wtorek, 30 Czerwiec 2020 14:33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 r. za pośrednictwem:
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/),
  • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Emp@tia.

Więcej…
 
INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 PDF Drukuj Email
Środa, 12 Czerwiec 2019 06:47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
 • od 01 lipca 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną bądź po przez profil zaufania Emp@tia
 • od 01 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną poprzez składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 4 pok.111
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 17 Lipiec 2017 09:04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia 2017 r. jego rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2017 r. Natomiast wnioski złożone od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. będą rozpatrzone i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2017.
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PDF Drukuj Email
Środa, 20 Lipiec 2016 14:16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2016 r. i trwa do 30 września 2017 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2016 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia 2016 r. jego rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października 2016 r. Natomiast wnioski złożone od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. będą rozpatrzone i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2016 .

Wnioski  złożone  od  1  listopada  2016 r.  będą  rozpatrywane  w  ciągu  30  dni  od  daty złożenia wniosku,  natomiast  świadczenia   z  funduszu  alimentacyjnego  będą  przysługiwały  od  miesiąca złożenia wniosku.

Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PDF Drukuj Email
Czwartek, 07 Sierpień 2014 07:16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października 2014 r. i trwa do 30 września 2015 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 2014 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy do 31 sierpnia 2014 r. jego rozpatrzenie oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Natomiast wnioski złożone od dnia 1 września do dnia 31 października 2014 r. będą rozpatrzone i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada 2014 r.

Więcej…
 
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO: Posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Grudzień 2010 09:31
   W dniu 6 grudnia 2010 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. akt K 5/10 (Dz. U. Nr 229, poz. 1504) orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530).
 
   W związku z tym, od dnia 6 grudnia 2010 r., ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona do alimentów jest pełnoletnia i posiada własne dziecko. A zatem, od dnia 6 grudnia 2010 r. posiadanie dziecka przez osobę uprawnioną do alimentów nie ma wpływu na uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Więcej…
 
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW ŚWIADCZEN ALIMENTACYJNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 09 Sierpień 2010 08:50
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od  października 2010 r.  i trwać będzie do września 2011 r.
Więcej…
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW PDF Drukuj Email
Środa, 04 Sierpień 2010 10:04
W dniu 9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).
Więcej…
 
Komunikat w sprawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:21
Dnia 30 września 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 173, poz. 1075 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2008 r.
 
Komunikat w sprawie zasad przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego - uzupełniony PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:21
Na mocy art. 38 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 197, poz. 1378 z późn. zm.), wprowadzona została, obowiązująca od 1 października 2008 r., zmiana w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424, z 2004 r. z późn. zm.).
Więcej…
 
Informacja o działaniach organów egzekucyjnych PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:20
Począwszy od 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.), przekazuje komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Więcej…
 
Komunikat w sprawie przekazywania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:18
Począwszy od dnia 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela przekazuje, zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej