n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
23
Lut
Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn. " Świadczenia usług psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".
Aktualności
Środa, 23 Luty 2022 14:48

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn." Świadczenia usług  psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".

1. ZAMAWIAJĄCY
Nabywca:
Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami  ustawy z z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) - przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy, gdyż dot. zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia : Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, jak niżej:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz rodzin, w których występuje problem przemocy w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Świdnicy.

Więcej…
 
16
Lut
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT
Aktualności
Środa, 16 Luty 2022 11:20

Świdnica, dnia 16 luty 2022 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi


Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty złożone przez Wykonawców:

  • Dagmara Piątkowska 58-100 Świdnica ul. Pańska 2a/20

  • FIZJOTERAPIA Dariusz Stramek, 58-100 Świdnica ul. Długa 20/6

  • NIEPUBLICZNA PORADNIA SPECJALISTYCZNA – CENTRUM PROGRES

    Monika Pieniążek, 58-100 Świdnica, ul. Pułaskiego 19.

     

Wyżej wymienione oferty spełniają warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiających w ogłoszeniu i w wyniku oceny zostały wybrane do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Świdnicy

Dorota Waliszak


 
04
Lut
Prośba do mieszkańców Gminy Świdnica o wypełnienie ankiety
Piątek, 04 Luty 2022 12:58
Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Świdnica


Od 1 stycznia 2022 roku po raz pierwszy zadaniem samorządów w ramach połączonych gminnych programów "alkoholowych" i "narkotykowych" stają się uzależnienia behawioralne.

Z dniem 31 marca 2022 roku dotychczas uchwalone gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z mocy prawa tracą swoją ważność. Gmina Świdnica przystąpiła do prac związanych z aktualizacją przyjętego na 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej uzależnień behawioralnych. Pozyskane dane będą podstawą do sporządzenia Diagnozy Uzależnień Behawioralnych oraz aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki,Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/704506/swidnica-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

 
Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety!

Dorota Waliszak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
 
04
Lut
Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi
Piątek, 04 Luty 2022 10:00
Świdnica, dnia 04-02-2022 r.


Zapytanie ofertowe
na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)
z zaburzeniami psychicznymi


I  NABYWCA (nazwa i adres)
Gmina Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Odbiorca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku.

2. CPV

85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej

3. Rodzaj zamówienia
usługi
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 52

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej