n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
20
Paź
NOWY HARMONOGRAM PRACY CENTRÓW PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Aktualności
Czwartek, 20 Październik 2016 10:42

Od października swoją działalność w Gminie Świdnica wznawiają centra profilaktyczno-sportowe, które oferują dzieciom i młodzieży wiele ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Zadaniem Centrów oprócz zapewnienia bezpieczeństwa oraz nauczania prawidłowego organizowania czasu wolnego jest rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach, kształtowanie dobrego zachowania w życiu codziennym, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pomoc w odrabianiu lekcji oraz nabycie umiejętności zgodnego przebywania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Całkowity koszt utrzymania centrum pokrywany jest z funduszy gminnych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy harmonogram pracy Centrów Profilkatyczno-Sportowych funkcjonujących w Gminie Świdnica.

Więcej…
 
01
Wrz
NABÓR NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW W CENTRACH PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Informacje o naborach
Czwartek, 01 Wrzesień 2016 11:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że prowadzi rekrutację na stanowisko koordynatorów zajęć profilaktyczno-sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej…
 
25
Sie
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
Czwartek, 25 Sierpień 2016 08:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…
 
04
Sie
INFORMACJA O STYPENDIACH I ZASIŁKACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Aktualności
Czwartek, 04 Sierpień 2016 19:52

Wójt Gminy Świdnica informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 jednostką wyznaczoną do realizacji pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 mogą  ubiegać się  rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514 złotych netto na osobę.

Wnioski o przyznanie wymienionej pomocy należy pobierać w pok. 110 ( parter Urzędu Gminy w Świdnicy)  i składać w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów – do 15 października 2016r.
Wszelkich informacji udziela Pani Aneta Harchala – pok. 110 , tel. 74 852-30-67 wew. 110

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 43

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej