n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
21
Gru
WYŻSZA KWOTA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO W 2017 ROKU
Aktualności
Środa, 21 Grudzień 2016 08:17

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017 od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1406,00 zł miesięcznie.

 

 
20
Gru
INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW STOWARZYSZENIA LGD " SZLAKIEM GRANITU"
Aktualności
Wtorek, 20 Grudzień 2016 15:12
baner LGD Szlakiem GranituStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" informuje, iż w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczyła do realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”. Pełny tekst ogłoszenia (DOC)
 
14
Gru
Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16
Aktualności
Środa, 14 Grudzień 2016 11:27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy działając na podstawie Art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Gminę Wałbrzych pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja ZIT- AW, pierwszy typ operacji 9.1.A

Więcej…
 
20
Paź
NOWY HARMONOGRAM PRACY CENTRÓW PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Aktualności
Czwartek, 20 Październik 2016 10:42

Od października swoją działalność w Gminie Świdnica wznawiają centra profilaktyczno-sportowe, które oferują dzieciom i młodzieży wiele ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Zadaniem Centrów oprócz zapewnienia bezpieczeństwa oraz nauczania prawidłowego organizowania czasu wolnego jest rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach, kształtowanie dobrego zachowania w życiu codziennym, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pomoc w odrabianiu lekcji oraz nabycie umiejętności zgodnego przebywania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Całkowity koszt utrzymania centrum pokrywany jest z funduszy gminnych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy harmonogram pracy Centrów Profilkatyczno-Sportowych funkcjonujących w Gminie Świdnica.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 42

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej