n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
14
Gru
Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16
Aktualności
Środa, 14 Grudzień 2016 11:27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy działając na podstawie Art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Gminę Wałbrzych pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej nr RPDS.09.01.04-IP.02-02-197/16 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja ZIT- AW, pierwszy typ operacji 9.1.A

Więcej…
 
20
Paź
NOWY HARMONOGRAM PRACY CENTRÓW PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Aktualności
Czwartek, 20 Październik 2016 10:42

Od października swoją działalność w Gminie Świdnica wznawiają centra profilaktyczno-sportowe, które oferują dzieciom i młodzieży wiele ciekawych i atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Zadaniem Centrów oprócz zapewnienia bezpieczeństwa oraz nauczania prawidłowego organizowania czasu wolnego jest rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach, kształtowanie dobrego zachowania w życiu codziennym, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pomoc w odrabianiu lekcji oraz nabycie umiejętności zgodnego przebywania i współdziałania w grupie rówieśniczej. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Całkowity koszt utrzymania centrum pokrywany jest z funduszy gminnych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy harmonogram pracy Centrów Profilkatyczno-Sportowych funkcjonujących w Gminie Świdnica.

Więcej…
 
01
Wrz
NABÓR NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW W CENTRACH PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Informacje o naborach
Czwartek, 01 Wrzesień 2016 11:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że prowadzi rekrutację na stanowisko koordynatorów zajęć profilaktyczno-sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej…
 
25
Sie
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
Czwartek, 25 Sierpień 2016 08:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 41

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej