n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
01
Wrz
NABÓR NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW W CENTRACH PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH
Aktualności
Czwartek, 01 Wrzesień 2016 11:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że prowadzi rekrutację na stanowisko koordynatorów zajęć profilaktyczno-sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej…
 
25
Sie
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
Czwartek, 25 Sierpień 2016 08:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…
 
04
Sie
INFORMACJA O STYPENDIACH I ZASIŁKACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Aktualności
Czwartek, 04 Sierpień 2016 19:52

Wójt Gminy Świdnica informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 jednostką wyznaczoną do realizacji pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 mogą  ubiegać się  rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514 złotych netto na osobę.

Wnioski o przyznanie wymienionej pomocy należy pobierać w pok. 110 ( parter Urzędu Gminy w Świdnicy)  i składać w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów – do 15 października 2016r.
Wszelkich informacji udziela Pani Aneta Harchala – pok. 110 , tel. 74 852-30-67 wew. 110

Więcej…
 
22
Lip
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny
Aktualności
Piątek, 22 Lipiec 2016 11:23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKA PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIDNICY
Na stanowisko pracownicze: pracownik socjalny - 1 etat

W wyniku zakończenia naboru ogłoszonego dnia 6 lipca 2016 r. na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pani Arletta Strzelecka zamieszkała w Szczepanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku prowadzonego naboru poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Ocenie uległy predyspozycje i umiejętności w/w osoby pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, a także znajomości obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o pomocy społecznej.  Uznano, że kandydatka posiada odpowiedni poziom wiedzy do pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy
Ewa Burdek

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 39

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej