n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności OD 1 LISTOPADA 2015r. ZMIENIAJĄ SIĘ KRYTERIA I KWOTY ZASIŁKÓW W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
large small default
OD 1 LISTOPADA 2015r. ZMIENIAJĄ SIĘ KRYTERIA I KWOTY ZASIŁKÓW W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Wrzesień 2015 12:48

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu o 100 zł ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosić będzie 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wzrośnie o 100 zł i wynosić będzie 764,00 zł na osobę.


Od 1 listopada 2015 r. wzrośnie również wysokość zasiłku rodzinnego i wynosić będzie:

  • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia (obecnie 77,00 zł)
  • 118,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do do ukończenia 18 roku życia (obecnie 106,00 zł)
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (obecnie 115,00 zł).


Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulegną także niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • 185,00 zł na dziecko wyniesie wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
  • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:

  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniosą:

  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły .


Pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie.

Nie ulega również zmianie kryterium dochodowe do uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosić będzie 725,00 zł na osobę.

Zgodnie z Rozporządzeniem od 1 listopada 2017 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne wzrośnie ponownie i wynosić będzie 754,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosić będzie 844,00 zł na osobę. 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej