n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności
large small default
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO OD 1 STYCZNIA 2016 R. PDF Drukuj Email
Niedziela, 03 Styczeń 2016 20:08
Od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpi wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1300 zł miesięcznie. Taka wysokość świadczenia obowiązywać będzie do 31 grudnia 2016 r.  Po tym okresie kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlegać będzie corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 
OD 1 LISTOPADA 2015r. ZMIENIAJĄ SIĘ KRYTERIA I KWOTY ZASIŁKÓW W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Wrzesień 2015 12:48

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu o 100 zł ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosić będzie 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wzrośnie o 100 zł i wynosić będzie 764,00 zł na osobę.

Więcej…
 
INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Lipiec 2015 10:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 574 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 664 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2014. Wnioski można składać od 1 września 2015 r. w pok. 114 / na parterze /. Powyższe dotyczy również wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest przyznawany na okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Piątek, 08 Sierpień 2014 00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 30.10.2015 r., w którym obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe, tj. 574 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 664 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2013. Wnioski można składać od 1 września 2014 r. w pok. 111 / na parterze /. Powyższe dotyczy również wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest przyznawany na okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
JUŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O KARTĘ DUŻEJ RODZINY PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Czerwiec 2014 07:53

Od dzisiaj w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.  Już dzisiaj w programie uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski, które rodzinom oferują nawet 40% zniżki.

Więcej…
 
NOWE WARUNKI NABYWANIA ORAZ ZASADY USTALANIA I WYPŁACANIA ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW OSOBOM, KTÓRE UTRACIŁY PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R. PDF Drukuj Email
Czwartek, 15 Maj 2014 10:16

Działając na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, iż z dniem 15.05.2014 r., weszła w życie w/w ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej…
 
ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Czwartek, 08 Maj 2014 09:41

W dniu 30.04.2014r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 559 opublikowano Ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany dotyczą kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej…
 
BĘDĄ WYPŁATY ZALEGŁYCH ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF Drukuj Email
Środa, 26 Marzec 2014 08:29

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r. Projekt zakłada wypłatę zarówno bieżących, jak i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie.

Więcej…
 
WYŻSZE ŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH PDF Drukuj Email
Środa, 26 Marzec 2014 08:18

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to już 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto – zadecydował rząd.

Więcej…
 
PRZEDŁUŻENIE DO KOŃCA GRUDNIA 2014r. RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Marzec 2014 09:09

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2014 r. poz. 320, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2014r .

Więcej…
 
DODATKOWE ŚWIADCZENIE W WYS. 200 ZŁ DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PDF Drukuj Email
Piątek, 10 Styczeń 2014 22:19

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741). 

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej…
 
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Sierpień 2013 08:27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2013 r. do 30.10.2014 r. W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2012. Wnioski można składać od 1 września 2013 r. w pok. 111 / na parterze /. Powyższe dotyczy również wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest przyznawany na okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe 200 zł w okresie kwiecień–grudzień 2013 r. PDF Drukuj Email
Czwartek, 04 Kwiecień 2013 10:52
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 29 marca 2013 r., pod poz. 413. Pomoc przyznawana będzie z urzędu, niezależnie od dochodu i bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
Więcej…
 
ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM PDF Drukuj Email
Wtorek, 22 Styczeń 2013 10:19

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, iż z dniem 01.01.2013 r., weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

Osoby obecnie pobierające świadczenie pielęgnacyjne zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa. Wówczas należy złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 4

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej