n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności
large small default
Świadczenia Rodzinne - Aktualności
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO PDF Drukuj Email
Czwartek, 19 Grudzień 2019 08:31
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1067) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosić będzie 1 830,00 zł (wzrost o kwotę 247,00 zł). Link: Podstawa prawna
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE - INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020 PDF Drukuj Email
Wtorek, 11 Czerwiec 2019 14:14

Informujemy,  że  wnioski  o  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  na okres zasiłkowy 2019/2020  trwający  od   2019/11/01  do   2020/10/31  będą  przyjmowane   od  dnia  1 sierpnia 2019 r.  a  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.

  • od dnia 1 lipca 2019 r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pokój 111 (parter)
    • poniedziałki, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
    • wtorek w godz. od 07:30 do 17:00
    • piątek w godz. od 07:30 do 14:00
Więcej…
 
WYPRAWKA SZKOLNA W RAMACH ŚWIADCZENIA 300 PLUS PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 20 Maj 2019 14:31
Read moreOd 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r. 
Więcej…
 
INFORMACJA DOT. PROGRAMU "DOBRY START" - ŚWIADCZENIE 300+ PDF Drukuj Email
Wtorek, 05 Czerwiec 2018 14:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł, w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego - na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” będą przyjmowane i realizowane w Urzędzie Gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Wnioski będą  przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

  • od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, do 30 listopada 2018 r.
  • od 1 sierpnia 2018 r. droga tradycyjną (papierową) do 30 listopada 2018 r.
Więcej…
 
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W RAMACH USTAWY O WSPARCIU KOBIET I RODZIN "ZA ŻYCIEM" - INFORMATOR PDF Drukuj Email
Piątek, 07 Kwiecień 2017 13:54

Baner Za ŻyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860). Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Ww. ustawa, nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Więcej informacji dot. świadczenia znajdziecie Państwo w informatorze, do którego link zamieszczamy poniżej.

 
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH - ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PDF Drukuj Email
Czwartek, 25 Sierpień 2016 08:10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2016 r. do 30.10.2017 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 674 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 764 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej…
 
OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU 500+ Z WYRÓWNANIEM PDF Drukuj Email
Środa, 29 Czerwiec 2016 09:20

Program Rodzina 500+Przypominamy o składaniu wniosków do programu "Rodzina 500+".

Wszyscy, którzy złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy trwania programu (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku włącznie) mogą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca br., świadczenia będą przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek (bez wyrównania za poprzednie miesiące).

Druki wniosków można pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub wydrukować bezpośrednio ze strony internetowej GOPS. Możliwe jest również składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez:


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Świdnicy od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 lub pod nr tel. 748523067, 748521226 wew. 500

 
WNIOSKI NA 500+ RÓWNIEŻ U SOŁTYSÓW PDF Drukuj Email
Czwartek, 31 Marzec 2016 16:31

Read morePodczas wczorajszej narady sołtysów, włodarze wsi otrzymali wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”. Od najbliższej soboty rusza także cykl spotkań w terenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Na gminnych świetlicach będą oni służyć bezpłatną poradą jak wypełnić wnioski, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia takiego dokumentu. Informujemy, że jednostką prowadzącą postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus) w gminie Świdnica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Głowackiego 4.

Więcej…
 
INFORMACJA w sprawie programu "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci" Program 500 + PDF Drukuj Email
Wtorek, 15 Marzec 2016 12:26

Read moreWójt Gminy Świdnica informuje, że jednostką prowadzącą postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego (500 plus) w Gminie Świdnica jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy z siedzibą przy ul. Głowackiego 4.

Wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane będą już od 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, pokój 111 (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski złożone przed 1 kwietnia 2016 roku nie będą rozpatrywane, a osoby ubiegające się o świadczenie będą musiały złożyć ponownie wniosek w terminie wyznaczonym przez ustawodawcę.

W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca 2016 roku świadczenie zostanie wyrównane od 1 kwietnia 2016 roku.

Pierwsza wypłata świadczeń wychowawczych nastąpi  po weryfikacji, rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji, tj. przypuszczalnie pod koniec czerwca 2016 roku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 roku – świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca jego złożenia, bez możliwości wyrównania.

W celu usprawnienia pracy i uniknięcia kolejek w siedzibie Ośrodka zorganizowane zostaną dyżury na Świetlicach Wiejskich, gdzie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy udzielać będą wszelkich informacji oraz pomagać wypełniać wnioski. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


WÓJT  GMINY  ŚWIDNICA
(-)  Teresa Mazurek

 

Więcej…
 
TYLKO 3 MIESIĄCE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU ! PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 11 Styczeń 2016 11:41
Świadczenie rodzicielskie będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka). Ważne jest by osoby te złożyły wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy czyli do końca marca br.
 
OD 1 STYCZNIA NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE - ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 10:05

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Więcej…
 
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO OD 1 STYCZNIA 2016 R. PDF Drukuj Email
Niedziela, 03 Styczeń 2016 20:08
Od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpi wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1300 zł miesięcznie. Taka wysokość świadczenia obowiązywać będzie do 31 grudnia 2016 r.  Po tym okresie kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlegać będzie corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
 
OD 1 LISTOPADA 2015r. ZMIENIAJĄ SIĘ KRYTERIA I KWOTY ZASIŁKÓW W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 07 Wrzesień 2015 12:48

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 1 listopada 2015 r. podwyższeniu o 100 zł ulega wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosić będzie 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wzrośnie o 100 zł i wynosić będzie 764,00 zł na osobę.

Więcej…
 
INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2015/2016 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 06 Lipiec 2015 10:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od 01.11.2015 r. do 30.10.2016 r., w którym obowiązywać będą dotychczasowe kryteria dochodowe, tj. 574 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 664 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2014. Wnioski można składać od 1 września 2015 r. w pok. 114 / na parterze /. Powyższe dotyczy również wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy, który jest przyznawany na okres 12 miesięcy.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej