n w    w w w w

baner
::   Start Fundusz Alimentacyjny Aktualności Komunikat w sprawie przekazywania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu
large small default
Komunikat w sprawie przekazywania informacji dłużnikowi alimentacyjnemu PDF Drukuj Email
Wtorek, 18 Listopad 2008 00:18
Począwszy od dnia 1 października 2008 r. organ właściwy wierzyciela przekazuje, zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika:
1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
2) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
a) wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy,
b) wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 i Nr 164, poz. 1366) zaliczek alimentacyjnych,
c) wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.7)) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacja o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości powyższych zobowiązań będzie znana organowi właściwemu wierzyciela już w momencie ubiegania się wierzyciela o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych). Tym samym informacja o ww. kwotach będzie mogła zostać dłużnikowi przekazana już na początku okresu świadczeniowego.

Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ właściwy wierzyciela przekazuje, zgodnie z art. 27 ust. 7 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu dłużnika: decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W decyzji wydanej na podstawie powyższego przepisu, organ właściwy wierzyciela zobowiązany jest ustalić kwotę zobowiązań dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (z ewentualnym ustaleniem kwoty odsetek naliczonych na dzień wydawania decyzji, co jednak nie oznacza, że będzie to kwota ostateczna ponieważ istotne jest, że odsetki należy naliczać do dnia spłaty przez dłużnika całości należności - ust. 1a ww. artykułu). W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku zwrotu określonej w decyzji kwoty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, decyzja ta stanowić będzie podstawę sporządzenia tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej ww. należności.
Wysokość zobowiązań dłużnika z tytułu ww. należności będzie więc znana dopiero po wydaniu decyzji o której mowa w art. 27 ust. 2, tj. po zakończeniu danego okresu świadczeniowego lub wcześniej, w przypadku uchylenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej