n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
NABÓR NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW W CENTRACH PROFILAKTYCZNO-SPORTOWYCH PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że prowadzi rekrutację na stanowisko koordynatorów zajęć profilaktyczno-sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Miejsce wykonywania pracy:

1. Centrum Profilaktyczno-Sportowe w Lutomi Górnej

Obejmuje swoją działalnością następujące świetlice wiejskie:
- Lutomia Górna,
- Lutomia Dolna,
- Stachowice,
- Bojanice.
- Makowice,
- Opoczka

2. Centrum Profilaktyczno-Sportowe w Witoszowie Dolnym

Obejmuje swoją działalnością następujące świetlice wiejskie:
- Witoszów Dolny,
- Witoszów Górny,
- Pogorzała,
- Mokrzeszów,
- Słotwina,
- Komorów.

3. Centrum Profilaktyczno-Sportowe w Bystrzycy Górnej

Obejmuje swoją działalnością następujące świetlice wiejskie:
- Bystrzyca Górna,
- Burkatów,
- Bystrzyca Dolna,
- Lubachów,
- Modliszów.

4. Centrum Profilaktyczno-Sportowe w Pszennie
Obejmuje swoją działalnością następujące świetlice wiejskie:
- Pszenno,
- Wilków,
- Panków,
- Zawiszów,
- Gogołów.

5. Centrum Profilaktyczno-Sportowe w Grodziszczu
Obejmuje swoją działalnością następujące świetlice wiejskie:
- Grodziszcze,
- Krzyżowa,
- Boleścin,
- Krzczonów.

Termin rozpoczęcia zajęć 1.10.2016 r.

Liczba kandydatów: 5

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy koordynatora:

 • Stworzenie programu zajęć profilaktyczno-sportowych oraz jego realizacja.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pogadanki, treningi twórczego myślenia – burze mózgów, praca w grupie, gry dydaktyczne, spacery i wycieczki po najbliższej okolicy itp.
 • Współpraca pomiędzy Centrami.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży.
 • Nauka gier zespołowych fair-play.
 • Dostosowanie zajęć do grupy wiekowej uczestników.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • Niezbędne wykształcenie: wyższe pedagogiczne uprawniające  do pracy z dziećmi.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,
 • mile widziane osoby z terenu Gminy Świdnica oraz Miasta Świdnica.


Dodatkowe umiejętności:

 • wiedza fachowa (a w niej łączenie teorii z praktyką),
 • umiejętności pedagogiczne,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiłowanie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • życzliwość i serdeczność,
 • konsekwencje w postępowaniu,
 • sprawiedliwość w ocenianiu,
 • chęć do pracy,
 • radzenie sobie z problemami wychowawczymi u dzieci i młodzieży.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • projekt  programu  profilaktyczno-sportowego.
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.


Termin składania dokumentów: 22.09.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
Pokój nr 114 (parter)

Dodatkowe informacje:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Koordynator zajęć profilaktyczno-sportowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomani".

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci  zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy. 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej