n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
AKTYWNIE W GMINIE ŚWIDNICA PDF Drukuj Email

Gmina Świdnica pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Aktywnie w Gminie Świdnica". Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku w partnerstwie z Fundacją "MERKURY".

Założeniem Projektu jest wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób (20 kobiet i 2 mężczyzn) zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej Świdnica w wieku aktywności zawodowej, reprezentujących II i III profil, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

 

 Dla uczestników Projektu  zaplanowane zostało wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o charakterze:

  • społecznym: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, praca socjalna,
  • zawodowym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
  • edukacyjnym: szkolenia i kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz uczestnika.


Efektami Projektu będą:

  • 22 uczestników projektu zostanie objętych wsparciem w programie,
  • 8 uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
  • 3 osoby  po opuszczeniu programu uzyskają zatrudnienie.


Całkowita wartość Projektu "Aktywnie w Gminie Świdnica" wynosi: 151.100,00 zł, w tym wkład własny to kwota: 23.000,00 zł.

Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój                   Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej