n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
OD 1 STYCZNIA WCHODZĄ W ŻYCIE ZAPISY USTAWY O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM" PDF Drukuj Email

Gminny   Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Świdnicy informuje, że  od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa  dotycząca   jednorazowego  świadczenia,  o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu  kobiet  w  ciąży  i  rodzin  „Za życiem”.  Zadanie  to  będzie  realizowane  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na osiągane dochody. Podstawowym warunkiem będzie posiadanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Ponadto, zgodnie z w/w ustawą  kobiety  w  powikłanej ciąży będą  mogły  korzystać  ze wsparcia asystenta rodziny.  Jego  zadaniem  ma  być  m.in.  pomoc  w ustaleniu,  na  jakie wsparcie  kobieta  może  liczyć oraz występowanie o nie do odpowiednich podmiotów, w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.

Wnioski o przyznanie w/w świadczenia można składać  w  Gminnym  Ośrodku   Pomocy  Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, od dnia 02.01.2017 r. w dniach  od poniedziałku  do  piątku, w godzinach  od 07:30 do 15:30, pokój 111 (parter).

 

Załączniki:

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej