n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
INFORMACJA O STYPENDIACH I ZASIŁKACH SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Świdnica informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 jednostką wyznaczoną do realizacji pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4.

O przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 mogą  ubiegać się  rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 514 złotych netto na osobę.

Wnioski o przyznanie wymienionej pomocy należy pobierać w pok. 110 ( parter Urzędu Gminy w Świdnicy)  i składać w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 roku,  a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów – do 15 października 2016r.
Wszelkich informacji udziela Pani Aneta Harchala – pok. 110 , tel. 74 852-30-67 wew. 110


Formularz wniosku w wersji do wydruku do pobrania na stronie internetowej: http://www.gops.gmina.swidnica.pl/doc/2016/wniosek o stypendium socjalne-zasilek szkolny.doc

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości uzyskiwanej pomocy materialnej w miesiącu poprzedzających złożenie wniosku,
  • w przypadku pobierania alimentów – oświadczenie przekazującego i otrzymującego o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp. wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem z protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej),
  • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
  • zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
  • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wraz z informacją wysokości wypłaconego zasiłku w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej