n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ogłasza konkurs plastyczny, na Świąteczną Kartkę Wielkanocną. Mamy nadzieję, że projektowanie kart wielkanocnych sprawi dzieciom oraz młodzieży wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień. Regulamin Konkursu w rozwinięciu wiadomości.

 


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ


I. Organizator konkursu

1. Organizatorem   konkursu   na   świąteczną   kartkę  wielkanocną   jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy.

II. Cel i przedmiot konkursu

1.   Celem   konkursu  jest  wyłonienie  najlepszego  projektu kartki reprezentującej polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Wielkanocnych.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia w Centrach Profilaktyczno-Sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Świdnica.

  kategorie:
  I kategoria – klasy I-III
  II kategoria – klasy IV-VI
  III kategoria – gimnazjum
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłoszone do konkursu    indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób)
 3. Prace  konkursowe  należy  składać  zgodnie  z  wymogami  zawartymi w regulaminie
 4. Uczestnik  zobowiązany jest przedstawić autorski projekt
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.


IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt kartki  której  inspiracją  mogą  być: wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.
 2. Prace należy wykonać ręcznie.
 3. Format prac dowolny, nie przekraczający wymiarów kartki A4
 4. Wykonanie: dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję
 5. W konkursie nie będą oceniane  prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i  wykonanych  przez  naklejanie  kasz, makaronów,  ryżu itp. materiałów sypkich. Prace  należy   składać  w  estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem ,,Konkurs plastyczny na świąteczną kartkę wielkanocną''.
 6. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opisane za pomocą metryczki:

   

  Imię i nazwisko

  Wiek autora/ów- kategoria wiekowa

  Nazwa Centrum Profilaktyczno-Sportowego


  V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

  1. Prace należy składać do dnia 18  marca 2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  w  Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, Pokój Nr 114.
  2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  3. Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.
  4. Organizator nie zwraca prac.
  5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.


  VI. Ocena prac konkursowych

  1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową


  VII. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W  wyniku  postępowania  konkursowego  Komisja  Konkursowa  dokona oceny prac i przyzna nagrody w trzech grupach wiekowych.
  2. Planowana data ogłoszenia wyników ok. 23 marca 2016 r.
  3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz stronie Urzędu Gminy w Świdnicy.

   

                 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej